Bibelkonference

D. 2-3 Marts 2007, var der bibelkonference i Køge Adventkirke, med temaet Adventistisk Bibelsyn. Vi fra Køge Menighed vil gerne sige tak til alle der mødte op og gjorde dagen til en god oplevelse. Også en stor tak til alle talerene, de kom med nogle meget spændende forelæsningerne. Hør eller genhør foredragende her på siden, eller bestil kompendiet fra konferencen.

Vi modtager gerne kommentarer, ris og ros fra bibelkonferencen på info@bibelkonference.dk